IV obrady

Avatar użytkownika
Posty: 395
Dołączył(a): Cz sie 14, 2014 17:49
PostNapisane: Śr paź 14, 2015 21:12
Witam na czwartych już obradach Rady Czcigodnych. Pierwszym tematem, który musimy poruszyć, są kwestie budżetowe. Cały czas dotyka na permanentny brak środków na cokolwiek. Co prawda konto skarbu państwa jest takie całkiem zasobne ale pragnę zauważyć, że na razie nie są odnotowywane kompletnie żadne wydatki, a dobrze byłoby zacząć je wreszcie odnotowywać, bo chociażby armię trzeba z czegoś utrzymać. Jednocześnie, wymaga jeszcze sporych nakładów czasu i pracy zapewnienie sobie uzasadnionych źródeł dochodu(kwestia opisów), więc jako taki budżet nie może jeszcze zostać normalnie uformowany. Jedynym podmiotem zarabiającym na siebie jest Domena Monarsza, której 10% powinno wpływać do skarbu jako dziesięcina nałożona odpowiednim ordonansem. Niestety to śmiesznie mała kwota, która nie wystarczy właściwie na nic(całe dochody Domeny Monarszej wystarczają na utrzymania armii po lekkiej jej redukcji). Proponuję wprowadzenie rozwiązania, które na pewien czas sprawdzi się zarówno prawnie, jak i narracyjnie. Mam na myśli uznanie fikcyjnej barterowej dziesięciny, o nieokreślonej wysokości, od wszystkich podmiotów, która przekazywana będzie w całości stacjonującym w danych regionach wojskom, a także garnizonom miejskim. Najprawdopodobniej wydam edykt w tej sprawie. Trzeba przy tym pamiętać, że to nie może być rozwiązanie trwałe. Dlatego też pytam: jak długo edykt powinien obowiązywać, a więc za ile możliwości pozwolą na zasilenie Tirimudzii o opisy, które pozwolą na znalezienie konkretnych źródeł dochody(fikcyjne przedsiębiorstwa ale też dane na temat majątków ziemskich, liczby ludności itd.)? Sam będę mógł na poważnie z tym ruszyć jakoś w pierwszej połowie listopada, więc edykt z pewnością musi obowiązywać dłużej.
PostNapisane: Śr paź 14, 2015 21:12
Avatar użytkownika
Posty: 276
Dołączył(a): Cz sie 14, 2014 18:37
Lokalizacja: Nabacia
PostNapisane: Śr paź 14, 2015 21:38
Do końca tygodnia mogę opisać co najmniej kilka źródeł dochodu Maharadżatu Nabaci (uprawy, rybołóstwo i handel morski) i określić jakoś mój zarobek z mojej posiadłości. Jeżeli zostanie nałożony jakiś podatek na skarb Nabaci to z pewnością będziemy w stanie zasilić dość poważnie budżet centralny. Myślę, że taki edykt w takim układzie może obowiązywać do połowy grudnia, albo, żeby ładnie zaokrąglić, do 1 stycznia następnego roku.

Ponadto koszty utrzymania armii mogą się nieznacznie zwiększyć, gdyż zamierzam przedstawić plan powołania floty wojennej (koszty nie będą wysokie z tej przyczyny, iż wioślarzami będą skazańcy pracujący nieodpłatnie).
/-/ Rhaegar Targaryen-Deithven,
Maharadża Nabaci, Prezydent Kolegium Wojny
Sekretarz Generalny Wspólnoty Niepodległych Krajów Kontynentu Południowego
Avatar użytkownika
Posty: 395
Dołączył(a): Cz sie 14, 2014 17:49
PostNapisane: Cz paź 15, 2015 21:25
W takim razie zostaje mi wydać edykt. Co do źródeł dochodu, trzeba uwzględnić feudalną strukturę. Dochody skarbu, ani też dochody maharadżatów z założenia nie mogą być bezpośrednie, więc niezbędne będzie skupienie się na radżatach w pierwszej kolejności. Jutro będę miał odrobinę czasu, więc chociaż jednym radżatem się zajmę. Tymczasem projekt edyktu:

Edykt ws. gospodarowania dziesięciną

My, Nadzienunta III, Maharadża Jodzi, Ghandzi i Nabaci, Bohater Wielkiej Wojny o Zjednoczenie, Pan w Szkarłatnej Fortecy,Biały Słoń Jodzi, Złotooki Tygrys Nabaci, Trójgarbny Wielbłąd Ghandzi postanawiamy o wydaniu niniejszego edyktu.

1. Zgodnie z ordonansem ws. posiadłości i majątków ziemskich oraz ordonansem ws. gospodarki państwa postanawia się o przeznaczeniu całości dochodów z dziesięcin, które maharadżaty powinny przekazać bezpośrednio Skarbowi Państwa, na utrzymanie jednostek sił ogólnych i terytorialnych stacjonujących na ich terytorium.

2. Odpowiedzialność za rozdysponowanie w/w środków spoczywa na władzach lokalnych, pozostających pod tym względem nadzorowanymi przez Prezydenta Kolegium Wojny.

3. Edykt wchodzi w życie w chwili wydania i obowiązuje do dnia 1 stycznia 2016 r.


Myślę, że nic więcej nie jest w edykcie potrzebne. W końcu jego skutki będą miały naturę narracyjną. Nie chcę też wprowadzać za jego pomocą szczegółowych rozwiązań, bo mamy na razie zbyt mało danych, a właściwie nie mamy żadnych danych na temat obiegu jakichkolwiek dóbr, które będą musiały zostać w jakiś sposób podzielone między garnizony i twierdze. Niemniej jednak, rozpoczynam dyskusję. Potrwa tyle, ile będzie trzeba(w tym przypadku pewnie krótko).
Avatar użytkownika
Posty: 276
Dołączył(a): Cz sie 14, 2014 18:37
Lokalizacja: Nabacia
PostNapisane: Pt paź 16, 2015 21:43
Nie mam zastrzeżeń co do treści edyktu. Tak jak mówiłeś, jest to rozwiązanie tymczasowe i o charakterze narracyjnym, większą cześć pracy spędzić więc musimy na opisach radżatów i naszych włości.
/-/ Rhaegar Targaryen-Deithven,
Maharadża Nabaci, Prezydent Kolegium Wojny
Sekretarz Generalny Wspólnoty Niepodległych Krajów Kontynentu Południowego
Avatar użytkownika
Posty: 395
Dołączył(a): Cz sie 14, 2014 17:49
PostNapisane: So paź 17, 2015 16:51
W takim razie za moment edykt wydam. Tymczasem zarządzam przerwę w obradach, która potrwa do jutra, do godzin przedpołudniowych.
Avatar użytkownika
Posty: 395
Dołączył(a): Cz sie 14, 2014 17:49
PostNapisane: N paź 18, 2015 15:25
Klasycznie spóźniłem się ze wznowieniem obrad. Następnym razem nie będę określał godzin.

Pomijając to, przedstawiam projekt zaległy jeszcze z czasów III obrad, a więc procedurę działania sądów, która w założeniu, w przeciwieństwie do kodeksów karnych, powinna być jednolita.

Ordonans ws. struktury sądownictwa i zasad działania sądów

My, Nadzienunta III, Maharadża Jodzi, Ghandzi i Nabaci, Bohater Wielkiej Wojny o Zjednoczenie, Pan w Szkarłatnej Fortecy,Biały Słoń Jodzi, Złotooki Tygrys Nabaci, Trójgarbny Wielbłąd Ghandzi, w celu zaprowadzenia rządów prawa i sprawiedliwości, postanawiamy wydać niniejszy ordonans i tym samym określić strukturę oraz zasady działania sądów.

I

1. Wyróżnia się następujące rodzaje sądów:
-sądy monarsze
-sądy religijne
-sądy arbitrażowe

2. Kompetencje sądów religijnych określa właściwy ordonans.

II

3. Sądy monarsze działają w oparciu o prawo stanowione(w tym prawo lokalne) i precedensy.

4. Rozprawom sądu monarszego przewodzi panujący monarcha lub wyznaczony przez niego sędzia.

5. Rozprawa rozpoczynana jest na podstawie wniosku zawierającego oskarżenie skierowane wobec konkretnej osoby lub instytucji(określanych dalej pozwanymi), składanego przez podmiot uważający się za poszkodowany(określany dalej powodem).

6. Oskarżenie może dotyczyć czynu zabronionego prawem lub naruszenia obowiązujących przepisów, ze wskazaniem na szkodę poniesioną przez powoda.

7. Powód i pozwany są określani zbiorczo jako strony postępowania.

8. Oskarżenie formułowane może być wyłącznie na podstawie prawa stanowionego(w tym lokalnego) i istniejących precedensów.

9. Na powodzie spoczywa obowiązek zgromadzenia materiału dowodowego.

III

10. W trakcie rozprawy sędzia ma obowiązek wysłuchania kolejno:
-zeznań, popartych materiałem dowodowym, powoda
-mowy obronnej pozwanego
-świadków powoływanych przez sędziego na wniosek stron postępowania
-mów końcowych stron postępowania
jednocześnie zastrzega się, że sędzia może pominąć kolejne etapy rozprawy w razie nieobecności danych podmiotów.

11. Strony postępowania(i powołani na ich wnioski świadkowie) zabierają głos naprzemiennie.

12. Po wypełnieniu w/w obowiązków sędzia wydaje orzeczenie rozstrzygające rozprawę.

13. Orzeczenie sądowe może przybrać formę:
-wyroku - nakładającego na pozwanego powinności odszkodowawcze lub karne oraz określające środki egzekucji tych powinności
-postanowienia - kończącego rozprawę w razie braku wyroku

14. Orzeczenie sądowe staje się prawomocne w pięć dni po jego wydaniu. Po uprawomocnieniu orzeczenia podjęte mogą zostać środki egzekucji powinności określonych wyrokiem.

IV

15. W sytuacji, w której powodem lub pozwanym pozostaje instytucja, przed rozpoczęciem rozprawy oraz w trakcie jej trwania reprezentuje ją wyznaczona osoba.

16. Powodem może zostać osoba składająca wniosek o rozpoczęcie rozprawy w imieniu osoby trzeciej, która nie miała możliwości złożyć takiego wniosku osobiście.

16. Strony postępowania mogą odwołać się od orzeczenia, jeśli wystąpi podejrzenie jego niezgodności z prawem.

17. Organem rozpatrującym kolegialnie zasadność podejrzenia jest Rada Czcigodnych.

18. Rada Czcigodnych może utrzymać orzeczenie lub uchylić je i nakazać ponowienie rozprawy z udziałem innego sędziego.

V

19. W razie sporu między obywatelami, ci mogą powołać się na sąd arbitrażowy, o ile spór dotyczy kwestii nieuregulowanych prawnie.

20. Funkcję sędziego sądu arbitrażowego pełni osoba, względem której strony pozostają w stosunku wasalnym, a w przypadku niemożliwości określenia takiej, posiadacz lenna, na którym doszło do czynności będących przedmiotem sporu.

21. Sąd arbitrażowy może się odbyć wyłącznie za zgodą obu stron, a jego orzeczenia posiadają moc prawną równą orzeczeniom sądów monarszych.

22. Szczegółowe procedury przebiegu rozprawy ustala sędzia sądu arbitrażowego.

VI

24. Rozprawy sądów monarszych i arbitrażowych odbywają się w Pałacu Sprawiedliwości i muszą zostać w nim zarejestrowane, z uwzględnieniem ich podmiotów i przedmiotu oraz sędziego prowadzącego.

Ordonans wchodzi w życia w chwili wydania.


Jeśli ordonans wejdzie w życie w takiej formie, będziemy mieli niesłychanie rozbudowany system sądownictwa. Mogą pojawić się wątpliwości co do jego sensu w tak małej mikronacji, dlatego też spróbuję je rozwiać.

Sądy monarsze, jak sądzę, nie budzą żadnych kontrowersyj, za to religijne i arbitrażowe mogą takie budzić. Zacznę może od sądów arbitrażowych, które są w ordonansie opisane. Wynikają one z dwóch czynników. Po pierwsze, przekonaliśmy się już, że cały czas wiele spraw w Tirimudzii nie mieści się w obrębie istniejących przepisów. Możliwe jest zatem, że będzie tak również w przypadku spraw, mogących jako takie należeć do obszaru zainteresowania prawa karnego czy cywilnego. O ile uznajemy precedensy, nie chciałbym aby obligatoryjnie należało się poddawać karze za coś, co wyraźnie zakazane nie zostało. Dlatego też proponuję sąd arbitrażowy, na który można się zgodzić lub nie, a który dopiero po zgodzie stron otrzymuje faktyczną władzę sądu. Drugi czynnik to feudalizm, z którym arbitraż, jak widać po treści ordonansu, jest powiązany. Senior z zasady powinien mieć możliwość rozstrzygania sporów między swoimi wasalami, a choć dokumenty dotyczące ziemi dają mu takie uprawnienia(choć to kwestia interpretacji), to dają właśnie wyłącznie w sprawach posiadłości ziemskich dotyczących.

Przechodząc do sądów religijnych, wspominałem kiedyś, że Tirimudzia planowana była jako państwo wielowyznaniowe. Na razie religia nie odegrała w jej życiu żadnej roli, a jedyna o niej wzmianka to wspominana w bodajże dwóch opisach miast nazwa pasakuriatyzm. Samo jednak istnienie religii mających pewne znaczenie jest kwestią czasu, a kiedy stanie się faktem(a deklaruję, że stanie się faktem prędzej czy później) wymaga uwzględnienia prawa religijnego. Jako takie dotyczyłoby ono, rzecz jasna, wyłącznie członków danych wspólnot religijnych i kwestii związanymi z nimi, jak chociażby kary za bluźnierstwa, których władza centralna, według mnie, egzekwować nie powinna, jeśli nie funkcjonuje religia państwowa. Ostatecznie nie mam też nic przeciwko stosowaniu prawa religijnego jako uzupełnienia do stanowionego, chociażby poprzez wprowadzenie w nim kar o charakterze pokutnym, na które członek wspólnoty godzi się poprzez członkostwo w niej.

Trzecia sprawa, terminologia i natura sądownictwa. Widać w moim projekcie terminy zarezerwowane w rzeczywistości dla prawa cywilnego, a dotychczas w trakcie obrad mówiliśmy raczej o prawie karnym. Uznałem jednak, że nie ma sensu ich specjalne oddzielanie w warunkach mikronacyjnych, a prawo cywilne i karne powinniśmy traktować, w przybliżeniu, jako jedno.

Samemu zastanawiam się czy nie powinienem był określić, że kodeksy tworzone będą przez władze lokalne.
Avatar użytkownika
Posty: 276
Dołączył(a): Cz sie 14, 2014 18:37
Lokalizacja: Nabacia
PostNapisane: Pn paź 19, 2015 21:44
Zgadzam się w zupełności z uzasadnieniem istnienia sądów monarszych (czy też sądu monarszego, jeżeli mówimy o jednej instytucji). Cieszy mnie też nadanie uprawnień organu sądu II instancji Radzie Czcigodnych, co (jak mam nadzieję) będzie początkiem na instytucjonalizowanie i formalizowanie jej znacznego wpływu na władzę w państwie.

Sądy religijne rzeczywiście istnieć mogą i powinny, lecz nie wiem czy jest sens wspominać o ich istnieniu w ordonansie, czyli naszym swoistym odpowiednikiem ustawy federalnej, skoro nie dotyczą one wszystkich, lecz jedynie przedstawicieli danej religii, a ich orzeczenia nie mają w zasadzie charakteru sankcji państwowej. Sądy religijne nie byłyby także organami władzy państwowej. Myślę więc, że bardziej odpowiednim dla nich miejscem byłby ordonans regulujący kwestie wiary i związków wyznaniowych w Tirimudzi.

Także nie mam problemu z przenikaniem się prawa cywilnego i karnego w naszych warunkach.

A przepis mówiący o tym, iż akty regulujące kwestie prawa karnego (w zależności od praktyki danego maharadżatu może to być prawo skodyfikowane, precedensowe, lub mieszane) są wydawane lokalnie, według mnie, jak najbardziej powinien się znaleźć w treści ordonansu.
/-/ Rhaegar Targaryen-Deithven,
Maharadża Nabaci, Prezydent Kolegium Wojny
Sekretarz Generalny Wspólnoty Niepodległych Krajów Kontynentu Południowego
Avatar użytkownika
Posty: 395
Dołączył(a): Cz sie 14, 2014 17:49
PostNapisane: Śr paź 21, 2015 21:29
Odpowiedziałem na to szerzej ale sesja mi wygasła, przez co wiadomość się nie wysłała. W takim razie dodaję na szybko wersję z poprawkami:

Ordonans ws. struktury sądownictwa i zasad działania sądów

My, Nadzienunta III, Maharadża Jodzi, Ghandzi i Nabaci, Bohater Wielkiej Wojny o Zjednoczenie, Pan w Szkarłatnej Fortecy,Biały Słoń Jodzi, Złotooki Tygrys Nabaci, Trójgarbny Wielbłąd Ghandzi, w celu zaprowadzenia rządów prawa i sprawiedliwości, postanawiamy wydać niniejszy ordonans i tym samym określić strukturę oraz zasady działania sądów.

I

1. Wyróżnia się następujące rodzaje sądów:
-sądy monarsze
-sądy arbitrażowe

II

2. Sądy monarsze działają w oparciu o prawo stanowione(w tym prawo lokalne) i precedensy, w tym kodeksy prawa karnego i inne kodeksy prawne wydawane na szczeblu maharadżatów..

3. Rozprawom sądu monarszego przewodzi panujący monarcha lub wyznaczony przez niego sędzia.

4. Rozprawa rozpoczynana jest na podstawie wniosku zawierającego oskarżenie skierowane wobec konkretnej osoby lub instytucji(określanych dalej pozwanymi), składanego przez podmiot uważający się za poszkodowany(określany dalej powodem).

5. Oskarżenie może dotyczyć czynu zabronionego prawem lub naruszenia obowiązujących przepisów, ze wskazaniem na szkodę poniesioną przez powoda.

6. Powód i pozwany są określani zbiorczo jako strony postępowania.

7. Oskarżenie formułowane może być wyłącznie na podstawie prawa stanowionego(w tym lokalnego) i istniejących precedensów.

8. Na powodzie spoczywa obowiązek zgromadzenia materiału dowodowego.

III

9. W trakcie rozprawy sędzia ma obowiązek wysłuchania kolejno:
-zeznań, popartych materiałem dowodowym, powoda
-mowy obronnej pozwanego
-świadków powoływanych przez sędziego na wniosek stron postępowania
-mów końcowych stron postępowania
jednocześnie zastrzega się, że sędzia może pominąć kolejne etapy rozprawy w razie nieobecności danych podmiotów.

10. Strony postępowania(i powołani na ich wnioski świadkowie) zabierają głos naprzemiennie.

11. Po wypełnieniu w/w obowiązków sędzia wydaje orzeczenie rozstrzygające rozprawę.

12. Orzeczenie sądowe może przybrać formę:
-wyroku - nakładającego na pozwanego powinności odszkodowawcze lub karne oraz określające środki egzekucji tych powinności
-postanowienia - kończącego rozprawę w razie braku wyroku

13. Orzeczenie sądowe staje się prawomocne w pięć dni po jego wydaniu. Po uprawomocnieniu orzeczenia podjęte mogą zostać środki egzekucji powinności określonych wyrokiem.

IV

14. W sytuacji, w której powodem lub pozwanym pozostaje instytucja, przed rozpoczęciem rozprawy oraz w trakcie jej trwania reprezentuje ją wyznaczona osoba.

15. Powodem może zostać osoba składająca wniosek o rozpoczęcie rozprawy w imieniu osoby trzeciej, która nie miała możliwości złożyć takiego wniosku osobiście.

16. Strony postępowania mogą odwołać się od orzeczenia, jeśli wystąpi podejrzenie jego niezgodności z prawem.

17. Organem rozpatrującym kolegialnie zasadność podejrzenia jest Rada Czcigodnych.

18. Rada Czcigodnych może utrzymać orzeczenie lub uchylić je i nakazać ponowienie rozprawy z udziałem innego sędziego.

V

19. W razie sporu między obywatelami, ci mogą powołać się na sąd arbitrażowy, o ile spór dotyczy kwestii nieuregulowanych prawnie.

20. Funkcję sędziego sądu arbitrażowego pełni osoba, względem której strony pozostają w stosunku wasalnym, a w przypadku niemożliwości określenia takiej, posiadacz lenna, na którym doszło do czynności będących przedmiotem sporu.

21. Sąd arbitrażowy może się odbyć wyłącznie za zgodą obu stron, a jego orzeczenia posiadają moc prawną równą orzeczeniom sądów monarszych.

22. Szczegółowe procedury przebiegu rozprawy ustala sędzia sądu arbitrażowego.

VI

23. Rozprawy sądów monarszych i arbitrażowych odbywają się w Pałacu Sprawiedliwości i muszą zostać w nim zarejestrowane, z uwzględnieniem ich podmiotów i przedmiotu oraz sędziego prowadzącego.

Ordonans wchodzi w życia w chwili wydania.
Avatar użytkownika
Posty: 276
Dołączył(a): Cz sie 14, 2014 18:37
Lokalizacja: Nabacia
PostNapisane: Śr paź 21, 2015 22:05
Nie mam zastrzeżeń do treści ordonansu.
/-/ Rhaegar Targaryen-Deithven,
Maharadża Nabaci, Prezydent Kolegium Wojny
Sekretarz Generalny Wspólnoty Niepodległych Krajów Kontynentu Południowego
Avatar użytkownika
Posty: 395
Dołączył(a): Cz sie 14, 2014 17:49
PostNapisane: Cz paź 22, 2015 18:39
Zatem ponownie zarządzam przerwę. Kolejny temat temat poruszę jutro.
Avatar użytkownika
Posty: 395
Dołączył(a): Cz sie 14, 2014 17:49
PostNapisane: Pt paź 23, 2015 20:11
Wzywa mnie Historia powszechna XVIII w. Emanuela Roztworowskiego, więc dzisiaj wspomnę tylko o kolejnym temacie warto omówić. Chodzi o system gospodarczy(rzecz jasna, nie w wydaniu informatycznym). Jako taki nie musi on być skomplikowany ale podczas wprowadzania jego obecnej, niezwykle prostej formy, pojawił się pewne wątpliwości i dyskusje. Próba określenia wydatków na armię dodatkowo pokazała, że konstrukcja v-gospodarcza musi być nieco bardziej przemyślana, jeśli ma być choć trochę realistyczna. Niewątpliwie dyskusją będziemy musieli objąć sposób poboru podatków i ich rodzaj, odniesienia do świata realnego(w kwestii cenowej i pieniężnej), powinności nakładane na realnych użytkowników w ramach lenna itd. Zapraszam do dyskusji. Swoje stanowisko i pewne propozycję przedstawię, kiedy Emanuel Roztworowski pozwoli.
PostNapisane: Pt paź 23, 2015 20:11

Powrót do Rada Czcigodnych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości

cron